Waktu gempa memang sudah di tulis di surat dan ayat di Al-Qur'an

subhanallah ..

gempa di TASIKMALAYA 15:04
gempa di PADANG 17:16
gempa SUSULAN 17:58
besoknya gempa di JAMBI 8:52
coba kalau kita lihat Al-Qur'an no.surat & ayat sesuai jam-jam diatas.
ternyata setelah di lihat sangat mengejutkan kita ..

(surat 15 :04)
Al Hijr
"Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan."

(surat 17 : 16)
Al Israa'
"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya"

(surat 17 : 58)
Al Israa'
[Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman ]
"Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh). "

(surat 8 : 52)
Al Anfaal
[Kebinasaan sesuatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendiri ]
"(keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya."